Aandelen

Wat zijn aandelen precies? Hoe kun je aandelen kopen en welke andere beleggingsproducten zijn er. Hier willen we je kort en helder uitleggen wat aandelen zijn en hoe je kunt beginnen met beleggen in aandelen.

Verderop op deze site hebben wij ook een woordenlijst met beknopte uitleg over de verschillende termen die in de beleggingswereld worden gebruikt.

Eerste aandelen door VOC

Op deze pagina gaan wij iets dieper in op veel voorkomende beleggingsproducten en beginnen hier met het aandeel.

Aandelen

Het principe van aandelen stamt uit de tijd van de V.O.C., de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In die tijd was er veel geld nodig om schepen te kunnen bouwen waarmee er naar het Oosten werd gevaren om daar allerlei kruiden en specerijen in te slaan zodat deze hier in Nederland konden worden verhandeld.

Er werd een slim systeem bedacht waarmee de V.O.C. zijn kapitaal bijeen kreeg, het aandeel. Mensen konden een aandeel, een stukje inspraak, kopen in de Compagnie. In ruil hiervoor kregen de kopers van dit aandeel een stukje winstuitkering wanneer er winst werd gedraaid. Voor beide partijen een aantrekkelijk systeem, de V.O.C. kon op deze manier genoeg geld bijeen krijgen om de schepen te kunnen laten maken en bevoorraden en de investeerder had een grote kans op een stukje winst.

Het principe van een aandeel is nooit veranderd, een bedrijf verkoopt een stukje inspraak, het aandeel, en de investeerder krijgt hiervoor een deel van de winst, het dividend.

De vorm is echter wel wat veranderd. Tegenwoordig koop je de aandelen bij een beurs, wat ook een bedrijf is. De beurs verhandeld de stukjes bedrijven en is hiermee onderhevig aan het vraag en aanbod principe. Is er veel vraag naar een aandeel (een stukje bedrijf), dan stijgt de prijs, is er weinig animo, dan daalt de prijs van het aandeel. Dit zijn de bekende koerswisselingen die je in de krant leest en op het journaal ziet.

Als particulier kan je niet zomaar op de beurs handelen. Je kunt niet zomaar naar de beurs gaan om daar een aandeel ING kopen. Om dit te doen heb je een tussenhandelaar nodig, een zogenaamde "broker". Deze broker koopt en verkoopt voor particulieren aandelen. Bekende brokers zijn bijvoorbeeld Binck, Alex en Robeco. Ook sommige banken bieden deze faciliteit aan voor hun klanten.

Opties

Opties zijn een ander soort beleggingsproduct. Met een optie koop je een recht om een bepaald product, vaak een aandeel in dit geval, binnen een bepaalde tijd te kopen dan wel te verkopen. Vaak wordt er ook een prijs overeengekomen. Voor dit recht wordt een bedrag betaald.

Bij een optie zijn er altijd twee partijen die een rol spelen, de koper en de schrijver van het recht.

Afhankelijk van of de koper de onderliggende waarde (van bijvoorbeeld het aandeel, de olie) binnen een vooraf afgesproken periode voor die prijs mag kopen dan wel verkopen, spreken we van respectievelijk een call- of een putoptie.

Bij een calloptie heeft de koper dus het recht om bijvoorbeeld een aantal aandelen te kopen voor een bepaalde prijs. De schrijver van de calloptie heeft zich verplicht de aandelen voor dit bedrag te verkopen.

obligaties

Bij een putoptie heeft de koper het recht om bijvoorbeeld de aandelen voor een bepaald bedrag te verkopen. De schrijver van de optie is verplicht de onderliggende aandelen voor dit bedrag te kopen.

Opties kun je dus eigenlijk zien als een zekerheid die je hebt om voor een bepaalde waarde een koop of verkoop te doen.

Obligaties

Het derde beleggingsproduct dat we hier bespreken is de obligatie. Een obligatie is een relatief veilig product en daarom meer geschikt voor mensen die minder risico willen lopen bij het beleggen. Obligaties laten zich het eenvoudigst vertalen als een schuldbewijs.

Wanneer ondernemingen, instellingen of de overheid geld nodig heeft, kunnen zijn obligaties uitgeven. Met deze obligaties lenen de instellingen geld van particulieren (en andere ondernemingen) en geven hiervoor een obligatie, een schuldbewijs, terug.

Deze obligatie geeft na een bepaalde termijn recht op het terugontvangen van het geinvesteerde geld en daarbovenop een overeengekomen rentepercentage.


In onze woordenlijst over beleggen tref je nog meer omschrijvingen van beleggingsproducten.

X Wij gebruiker cookies. Als u gebruikmaakt van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. meer informatie ok